Horarios

                                            

HORARIOS PRIMER SEMESTRE 2020

HORARIO I NIVEL

HORARIO III NIVEL

HORARIO V NIVEL

HORARIO VII NIVEL

HORARIO IX NIVEL

HORARIO IX NIVEL (MALLA ANTIGUA)