Horarios

                                            

HORARIOS SEGUNDO  SEMESTRE 2019

HORARIO II NIVEL

HORARIO IV NIVEL

HORARIO VI NIVEL

HORARIO VIII NIVEL

HORARIO X NIVEL (MALLA NUEVA)

HORARIO X NIVEL (MALLA ANTIGUA)